Brontosauři letos vyznačili v ukrajinských horách rekordních 130 km

Sedmý ročník značkařských dobrovolnických akcí pomohl obnovit a nově vyznačit trasy přes 130 kilometrech v oblasti Zakarpatské Ukrajiny. Přes 30 českých dobrovolníků a dobrovolnic se vydalo do ukrajinských hor, aby vyznačili turistické trasy podle standardů Klubu Českých Turistů, jaké známe i z české přírody. Projekt dlouhodobě napomáhá rozvoji šetrné turistiky v chudší oblasti na hranicích se Slovenskem a Maďarskem.

Duhové střípky jsou dospělé!

Duhové střípky jsou environmentální soutěž, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus nejen pro své dětské oddíl. Již 18. ročník této soutěže odstartoval 24. 9. 2018. Tento ekovýchovný program Brontosauřích dětských oddílu je otevřen všem oddílům a kroužkům. Duhové střípky se hravě a zábavně snaží přiblížit téma ochrany přírody dětem a také vedoucím. Duhové střípky svým soutěžním charakterem motivují děti k poznání i k praktickému řešení problematiky ochrany životního prostředí.

Hnutí Brontosaurus zapojuje středoškoláky

Hnutí Brontosaurus se již více než 40 let aktivně podílí na přípravě a realizaci akcí na podporu zvláště chráněných druhů v ČR. V rámci programu Akce příroda koordinuje nejrůznější dobrovolnické činnosti veřejnosti jako jsou kosení luk s výskytem vzácných rostlin, vyvěšování ptačích budek či obnova přirozených biotopů plazů a obojživelníků.

Hrdiny jsou ti, kdo se nebojí vést druhé. A Hnutí Brontosaurus jim prošlapává Cestičky

Je hrdina ten, kdo nemá strach skočit dopředu? Kdo dovede táhnout ostatní? Komu nevadí vyčnívat a být tu pro druhé? Hledáme hrdiny na dvanáctidenní červencový zážitkově-vzdělávací kurz CESTIČKY Hnutí Brontosaurus. Otevři si cestu k organizování vlastních akcí či vedení dětí. Přihlas se.

Sdílet na signálech