Zlatý list - jihomoravské kolo

jednodenní
Datum
Místo Ekocentrum Dúbrava Hodonín
Věk 6–15 let
Začátek akce
Cena 200 za tým Kč
Kontaktní osoba Jakub Vojtíšek
720 245 053
davias@email.cz

Co na nás čeká

Jako každý rok, i v roce 2019, probíhá přírodovědná soutěž Zlatý list. A je mou milou povinností Vás pozvat k účasti na jeho krajském kole (v rámci JMK), které proběhne v sobotu 11. 5. 2019 tradičně v areálu ekocentra Dúbrava v Hodoníně. Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu a není jim lhostejná její ochrana. Je to soutěž kolektivů a vítězné družstvo postupuje do národního kola zahrnujícího nejen soutěžní stezku, ale i odborné přírodovědné exkurze a další program.

Více informací o soutěži naleznete na stránkách www.Zlatylist.cz.

Pokud se rozhodnete přihlásit do krajského kola, ozvěte se do 3. 5. 2019.

Co, kde a jak

Soutěž je určena dětem školního věku se zájmem o přírodu a problematiku ochrany životního prostředí.

Soutěží se v kategoriích mladší (do 6. třídy) a starší (7. – 9. třída). Soutěžní družstvo tvoří dvě tříčlenné hlídky (popř. 3 + 2, 2 + 2 či 3 + 0), které na stanovištích přírodovědné stezky prokazují znalosti a dovednosti v oborech botanika, dendrologie, bezobratlí živočichové, studenokrevní obratlovci, ornitologie a savci, ekologie a ochrana živ. prostředí, geologie, astronomie a meteorologie.

Body obou hlídek se sčítají. Tříčlenná hlídka je hodnocena jako celek a trojice dětí se může radit a spolupracovat. Stezka vede okolní přírodou a probíhá za každého počasí, je třeba přizpůsobit tomu obuv, oblečení a výbavu.

Součástí hodnocení je i pohovor nad dokumentací (například kronika), kterou družstvo prokazuje svou činnost v přírodě a pro přírodu v průběhu roku. Vítězové z obou kategorií postupují do Národního kola Zlatého listu.

Doprovodný program: Hry, aktivity na zahradě centra a další v jednání. Po stezce bude umožněna návštěva ZOO, popř. jiné exkurze.

Malá ochutnávka

Soutěž má tradici: 47 povedených ročníků je toho důkazem.

Tradici má také krajské kolo na Ekocentru v Hodoníně, kde se sejdeme už pošesté.

Organizační tým

Těší se na tebe Hmyzák, Cody, Iva, Staňa a další.

Kontakt

Kontaktní osoba: Jakub Vojtíšek
E-mail: davias@email.cz
Telefon: 720 245 053