💪 Výzva - mimořádná dobrovolnická pomoc

Právě teď je to třeba - podpořit místa a lidi, kteří usilují o šetrné a udržitelné hospodaření v krajině, lokality, kde chybí finance na péči o cenná území nebo lidské síly. Pojďme ukázat, že i v době krize je třeba myslet na  budoucnost!  A zároveň podpořme opravdu velký zájem mnoha lidí, kteří chtějí letos v létě s Brontosaurem pomáhat 🍀

 

Průběžně kontaktujeme jak naše tradiční lokality, tak ekofarmy, lesníky, záchranné stanice a další a zjišťujeme jejich potřeby pomoci 👩‍🌾. Už teď nabízíme mnoho zajímavých a potřebných míst, jejich seznam najdete je níže ⬇️.

 

PROČ je dobré vyrazit na tyto místa pomáhat ❓

 

Mnohé lokality přicházejí v těchto dnech o část financí a příjmů na péči či údržbu. Jde např. o dlouhodobou správu chráněných území, které je třeba vykonávat kvůli chráněným druhům pravidelně - dobrovolníci tak mohou pomoci udržet pravidelnou péči i zužitkovat nemalé množství úsilí a času, které se do péče o území dosud vložilo.

 

Pomocí na ekofarmách u alternativních lesníků, apod. pomůžeme nejen konkrétnímu hospodářství, ale podpoříme tak i šetrnou péči o přírodu, hospodaření bez zbytečné chemie a samotné lidi, kteří dělají věci jinak - udržitelně, eticky a s láskou ke krajině. Na mnoho lokalit přijížděli běžně pomáhat dobrovolníci a dobrovolnice ze zahraničí, kteří letos však přijet nemohou. V tuto chvíli je dobrovolnická pomoc více než vítaná, a to je výzva pro nás!

 

CO tak uspořádat dobrovolnickou víkendovku či letní akci ❓

 

Uspořádejte pracovní víkendovku, letní akci (klidně méně programovou, zaměřenou zejména na pomoc, kde je třeba)Je to možná takový návrat k brontosauřím kořenům :-).

Většina akcí v současné nabídce Hnutí Brontosaurus začíná být obsazena a zájemci o účast se stále hlásí. Nabízíme i jednoduchou možnost finanční podpory Hnutí Brontosaurus (více níže) a další pomoc a servis!

Pokud uvítáte jakoukoliv pomoc či informaci, tak napište Adamovi na e-mail akce-priroda@brontosaurus.cz.

Níže uvedené lokality mají o speciální novou akci velký zájem a nabízení
i zázemí a lidskou podporu (vedení práce, info o místě, apod.), ale vybírat
i z tradičních akcí na Mapoticu - mapa lokalit HB 🗺️

 

JAK se zapojit individuálně bez organizace větší akce ❓

 

Podívejte se na aktuální seznam míst (viz níže), kde uvítají naši pomoc a vyražte. Vyjeďte dobrovolničit individuálně či v menší skupině.

Napište přímo lokalitám a dejte do kopie e-mail akce-priroda@brontosaurus.cz (Adam) nebo napište přímo nám a my vám rádi poradíme.

Nabízíme i možnost finanční podpory akce od Hnutí Brontosaurus - viz níže.🦕

Pro domluvu společného dobrovolničení můžete využívat skupinu Brontosauří inspirace a sdílení - dejte sem vědět, že se chystáte a vyražte spolu s dalšími! Můžete zde také sdílet fotky a psát dojmy. Můžete se zároveň zapojit do kampaně #naprirodunekaslu.

Po akci od vás uvítáme foto a zážitky. Posílat je můžete na akce-priroda@brontosaurus.cz.

Máte další tipy na místa, kam bychom mohli vyrazit pomáhat? Budeme rádi, když nám je pošlete na e-mail vzdelavani@brontosaurus.cz. Děkujeme také za sdílení a šíření této výzvy. 🌞

 

Místa, kde uvítají naši pomoc či akci (průběžně aktualizujeme):

a) Lokality vhodné zejména pro letní akce nebo víkedny

Klášter Porta Coeli

Místo: Předklášteří u Tišnova (mapa)

Práce: obnova starých sadů, péče o klášterní zahrady, drobnější opravy v areálu kláštera

Jak se zapojit: vhodné zejména pro pořádání letní dobrovolnické akce. Pomoc je vítána z důvodu absence mezinárodních dobrovolníků, kteří měli přijet a nemohou.

Informace: více informací najdete na MAPOTICU. Kontaktovat můžete přímo Tomáše Blahu: tolman@seznam.cz.

Další podrobnosti: Pro dobrovolníky i akci je zajištěno ubytování i další zázemí. Tomáš může nabídnout koordinaci dobrovolnické pomoci, výklad o klášteře, zahradách, podporu při pořádání programu, apod. i další pomoc s organizací, dokonce i KOORDINACI celé akce - má na to vyčleněny časové kapacity. Vhodný termín pro akci je v rozmezí 6.-19. července.

Zájem o mimořádné víkendovky/letní akce: ano

 

Žítková - Hutiska

Místo: Žítková (mapa)

Práce: údržba sadu, příprava na podzimní výsadbu, údržba chráněných luk a jiné dle domluvy

Jak se zapojit: vhodné zejména pro pořádání letní dobrovolnické akce. Pomoc není potřeba akutně z hlediska nějaké krize, ale je velmi vítána vzhledem k dlouhodobým záměrům rozvoje péče o lokalitu a okolní přírodu.

Informace: více informací najdete na MAPOTICU. Kontaktovat můžete přímo Zdeňka Čoko Bendu: cokynek@post.cz (dejte prosím do kopie akce-priroda@brontosaurus.cz).

Další podrobnosti: Pro dobrovolníky i akci je zajištěno ubytování i další zázemí. Zdeněk zadá a vysvětlí dobrovonlnickou činnost, může nabídnout zajímavé workshopy a stará řemesla, pomoc s organizací.

Zájem o mimořádné víkendovky/letní akce: ano

 

Prosetín - úpolínové louky

Místo: Prosetín, Pardubický kraj

Práce: kosení a hrabání chráněnné louky

Jak se zapojit: kontaktujte správce lokality Tibora Schwarze zelenydum@brontosaurus.cz

Další podrobnosti: Termíny sečí jsou od 15.6 do 28.6. a od 15.9. do 28.9.. Podrobnosti k lokalitě najdete na mapě lokalit.

 

b) Lokality vhodné pro mimořádné dobrovolnictví (pop. i pro pořádání akcí)

Český svaz ochránců přírody MORAVA - chráněné teplomilné lokality

Místo: několik chráněnných teplomilných lokalit na jižní Moravě (někdy je možnost přidat se k někomu do auta cestou z Brna)

Práce: péče o cenná území teplomilných trávníků, zejména hrabání trávy při sečích

Jak se zapojit: kontaktujte přímo ČSOP - kontakt Johana Drlíková csopmorava@gmail.com

Další podrobnosti: Informace o práci ČSOP Morava najdete na FB: https://www.facebook.com/csop.morava/. Další nfo doplníme nebo vám je zašlou.

Zájem o mimořádné víkendovky: ano, zjišťujeme podrobnější informace k zázemí

 

Kozojedský dvůr s.r.o.

Místo: Nítkovice, Zlínský kraj (mapa)

Práce: především manuální venkovní práce související s chovem zvířat, rekultivací okolí
a údržbou statku

Jak se zapojit: kontaktujte přímo farmu - kontakt Martin Kříčka kd.kricka@gmail.com

Další podrobnosti: Pro dobrovolníky je zajištěno ubytování na postelích (vhodné vzít si spacák) a strava, aktuálně je možné přijet kdykoliv přes týden, od konce května pouze ve všední dny. Ideální je jejezdit alespoň na dva dny a více.

Zájem o mimořádné víkendovky: ano, zjišťujeme podrobnější informace k zázemí

 

Ekofarma Ctiboř

Místo: Ctiboř, Žirovnice, kraj Vysočina (mapa)

Práce: práce na farmě - pletí, zalévání, sázení, sklízení, stavba ohrad, sekání kosou, sázení stromů, nakládání zeleniny, obracení sena, sklízení sena, štípání dříví apod.

Jak se zapojit: kontaktujte přímo farmu na e-mail ekofarma.ctibor@seznam.cz

Další podrobnosti: Pro dobrovolníky je zajištěno ubytování na postelích, maximální počet osob je 15. Je možné přijet kdykoliv na libovolně dlouhodou dobu. 

Zájem o mimořádné víkendovky: ano, zjišťujeme další informace k zázemí

 

Svobodný statek na Soutoku, o.p.s.

Místo: České Kopisty u Terezína, Ústecký kraj (mapa)

Práce: výpomoc s ekologickým zelinářstvím 

Jak se zapojit: kontaktujte přímo farmu na e-mail info@svobodny-statek.cz

Další podrobnosti: Pro dobrovolníky je zajištěno ubytování, více informací v Metodice individuálního dobrovolnictví Svobodného statku.

Zájem o mimořádné víkendovky: ano, zjišťujeme další informace k zázemí

 

Nabídka finanční podpory

KOMU:

  • Organizátorům a účastníkům mimořádným dobrovolnickým akcím na pomoc přírodě, krajině - zejména na lokalitách, kde je aktuální potřeba pomoci v rámci krize způsobené pandemií - např. na biofarmách, stanicích pro handicapované živočichy, u alternativních lesníků, při péči o výsadby, mokřady, apod. 
  • Dobrovolníkům, kteří v malých skupinách (bez organizované akce) vyjedou pomoci na lokality, kde se zapojí do veřejně prospěšné pomoci přírodě a krajině, např. na biofarmách, stanicích pro handicapované živočichy, u alternativních lesníků, při péči o výsadby, mokřady, apod. 

 

NA CO A ZA JAKÝCH PODMÍNEK:

  • “Neorganizované” dobrovolnictví

Tedy akce, kdy vyrazíte pomáhat v menší skupině, s kamarády, bez záštity nějakého základního článku HB.

Lze získat podporu na jízdné, stravu (max. 100 kč na osobu a den), ubytování pro jednotlivce či lépe pro malé skupiny.

Podmínky: 1. předběžná domluva a žádost na tel. 737 034 230, finance@brontosaurus.cz, 2. zaslání vyplněné prezenční listiny (forma dobrovolnické smlouvy), stručné informace o realizované dobrovolnické činnosti a min. tří fotografií, 3. zaslání dokladů a jízdenek k proplacení s číslem účtu pověřené osoby.

 

  • Organizované (mimořádné) akce 

Tedy akce na které zvete širší okruh lidí a které se konají pod hlavičkou nějakého ZČ, RC nebo klubu nebo je alespoň propagujete jako víkendovky přes FB či web, apod.

  1. Podpora pro základní články:

Lze fakturovat jakékoliv náklady akce ve výši: jednodenní 60 Kč/dobrovolník a den, víkendové 100 Kč/dobrovolník a den, vícedenní 120 Kč/dobrovolník a den.

Podmínky: 1. vyplnění žádosti, případně domluva na tel. 737 034 230, finance@brontosaurus.cz, 2. zaslání prezenční listiny a min. tří fotografií, 3. fakturace na ústředí HB - náklady máte u sebe v účetnictví a nedokládáte je. (zdroj minigranty HB, popř. SFŽP)

  1. Podpora přímo pro organizátory a účastníky (na akce nepodpořené přes ZČ)

    Lze získat podporu na jízdné, stravu (max. 100 kč na osobu a den), ubytování (limit je max. 200/os/den - ale v rámci možných zdrojů to bude spíše výrazně méně).

Podmínky: 1. vyplnění žádosti, případně domluva na tel. 737 034 230, finance@brontosaurus.cz, 2. zaslání prezenční listiny a min. tří fotografií, 3. zaslání dokladů a jízdenek k proplacení.

 

Podpořeno z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí. Aktivita nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.