Moravská Amazonie v ohrožení: Věšet budky a vysazovat stromy mnohdy nestačí

Hnutí Brontosaurus podpořilo petici za záchranu Moravské Amazonie, tedy jedinečného komplexu lužních lesů a nivních luk kolem dolního toku Moravy a Dyje.

Zajímalo nás čemu to pomůže a proč je to důležité. A tak jsme se zeptali jednoho z iniciátorů petice Dalimila z brontosauřího regionálního centra Podluží.

 

Přečtěte si rozhovor s Dalimilem Tomanem, předsedou Hnutí Brontosaurus Podluží.

 

 

 

Aktivně ses zapojil do kampaně Zachraňme Moravskou Amazonii. Proč?

 

V lužních lesích kolem Mikulčic jsem strávil už jako dítě spoustu času.  S prarodiči jsme sem vyráželi na bylinky a focení. Zdejší příroda si mě prostě získala. Barvené koberce sněženek a ladoňek, hnízdiště čápů na starých dubech, neproniknutelná letní „džungle“ kopřiv, množství ptactva a slepá ramena Moravy.

 

Pro nás jako děti to bylo dobrodružné prostředí, ale už na výpravách s oddílem Vlkani jsem začal chápat, jak je cenné a že je třeba o něj také pečovat. Uklízeli jsme zde černé skládky, likvidovali invazní křídlatku a vyvěšujeme stovky ptačích budek, o které se dlouhodobě staráme.

 

Stále ubývající pestrost lesa i luk a přibývající holiny mi však jasně ukazují, že je třeba udělat víc. A to rychle. Ozvat se a požadovat pro tento kouzelný kout přírody reálnou ochranu. Jde přece o přírodně nejbohatší lesy a zároveň je to největší komplex takových lesů u nás i ve střední Evropě. Jde o území ceněné mnoha mezinárodními tituly (např. Biosférická rezervace UNESCO).

 

 

 

Co přesně je cílem petice?

 

Předně vyzývá k zastavení hospodaření, které devastuje druhovou i krajinnou pestrost. Česká republika je vlastníkem naprosté většiny zdejších lesů a už po desetiletí v nich vidí především zdroj dřeva. To způsobuje stále narůstající těžbu, velké holiny,  úbytek starých a různověkých porostů. A tento tlak se stupňuje. Takto cenné území nemůže být vnímáno jen jako fabrika na dřevo!

 

Zároveň je třeba zajistit opravdovou ochranu tohoto území. V podobě přírodních památek a rezervací jsou zde chráněna jen cca 2 % území. To je méně než v Praze!  Už padesát let se zde snaží státní ochrana přírody o vyhlášení chráněné krajinné oblasti. A tak v současnosti má území jen spoustu symbolických ocenění a závazek ochrany, který si ČR stanovila v rámci evropsky významných lokalit. Neexistuje nic, co by přírodu skutečně chránilo (jako rezervace nebo CHKO), ani nikdo, kdo by péči o území koordinoval tak, jak by to mohla účelně dělat správa chráněné krajinné oblasti.

 

 

Jak se k petici staví místní lidé? A podnikají nějaké proaktivní kroky?

 

Jejich hlas je opravdu velmi důležitý a oni si toho jsou vedomi. Je to zásadní k tomu, aby odpůrci lepší ochrany přírody nemohli tvrdit, že ji v regionu nikdo nechce. Petice je ale také voláním místních lidí o podporu a pomoc. Navazuje na otevřený dopis, který sepsali lidé ze zdejších obcí a autoři petice jsou převážně lidé z Podluží.

 

Navíc území svou hodnotou převyšuje nejen hranice regionu, ale i České republiky.

 

 

Jak můžeme Moravské Amazonii pomoci? Stačí podepsat?

 

Tak to nejmenší, co lze je podepsat její elektronickou verzi (s tím že v regionu sbíráme podpisy pod papírovou podobu petice). Ale otevřeně říkám: potřebovali bychom víc.

 

Pomůže například, když budete sdílet petici na Facebooku. Pošlete informaci přátelům, můžete si petici vytisknout a zejména na jižní Moravě sbírat podpisy na podpisové archy, regionálně lze domlouvat petiční místa, apod. Důležité je hlavně ale oslovit další lidi. Aby náš hlas byl slyšet, potřebujeme tisíce a tisíce signatářů.

Díky za každou pomoc! Příroda Moravské Amazonie vám to vrátí. Rádi vás pak za Hnutí Brontosaurus Podluží k nám pozveme na exkurzi či víkendovku a zdejší přírodní krásy vám představíme.