Evropský sbor solidarity

Určitě jste již slyšeli o programu Evropské komise Erasmus+. Spolu s jeho předchůdcem, programem Erasmus, podpořil na 9 milionů především mladých lidí na cestě za vzděláním, osobnostním rozvojem a lepší budoucností. 

 

Možná ale nevíte, že v roce 2018 vznikl nový program, který doplnil a také významně rozšířil možnost mladých lidí učit se a zároveň být užitečný tam, kde je to potřeba jako dobrovolník, stážista či zaměstnanec. Tento nový program nese název Evropský Sbor solidarity a stal se pokračovatelem populárního projektu Evropské dobrovolné služby. A nejen to. Nově nabízí mladým lidem možnost zapojit se do různých obecně prospěšných činností i jako zaměstnanci nebo stážisté. 

 

Hnutí Brontosaurus se stalo jednou z prvních akreditovaných organizací, která v ČR nabízí pozice pro stážisty a zaměstnance. Pro stážisty organizace akreditovala tři koordinátorské pozice, pro zaměstnance pak jednu. Dlouhá léta tyto pozice nabízíme především mladým lidem bez pracovních zkušeností, těm pak nabízíme jak profesní podporu a vedení, tak i kvalitní systém vzdělávání a mnoho mimopracovních aktivit a možností. Jsme rádi, že díky podpoře nového programu Evropský Sbor solidarity můžeme tyto pozice otevřít širšímu spektru uchazečů, a to i těch s významně omezenými příležitostmi, kteří by jinak neměli šanci dobře nastartovat svůj profesní život.

 

Pro pilotní realizaci našich dvou projektů – Startujeme v Brontosauru a Koordinátor programu International – jsme vybrali celkem 4 účastníky, 3 stážisty z ČR a 1 zaměstnankyni ze Slovenska. Naším cílem je ověřit, zda jsme správně nastavili parametry projektu a veškerá podpora, kterou poskytujeme, pomáhá účastníkům nejen dobře vykonávat svěřené úkoly, ale také učit se pracovním návykům, zodpovědnosti, práci v týmu a dalším tolik potřebným dovednostem pro jejich budoucí uplatnění.

 

O zkušenosti s přípravou akreditace, projektu i jeho samotnou realizací se pravidelně dělíme nejen se zástupci našich regionálních článků po celé ČR, ale také třeba se studenty středních škol při výukových programech. S našimi stážisty i koordinátorkou programu International se můžete potkat také během některých veřejných akcí a festivalů, kam zavítá náš Ekostan – stánek, kde se dozvíte mnoho o dobrovolnictví a ochraně přírody u nás i v zahraničí.