Hnutí Brontosaurus podporuje středoškolské stávky za klima

Hnutí Brontosaurus jako environmentální mládežnická organizace vítá aktivní zájem středoškolských studentů a studentek o řešení klimatické krize.

 

Stovky dobrovolníků a dobrovolnic Hnutí Brontosaurus každoročně věnují desítky tisíc dobrovolnických hodin péči a pomoci našemu životnímu prostředí na mnoha místech po České republice i v zahraničí. Pomáhají tak rozvíjet a udržovat naše bohaté přírodní a kulturní dědictví. Přestože hlavní činností Brontosaurů vždy byla konkrétní pomoc nejbližší přírodě i památkám a v tom hodláme s nasazením pokračovat, uvědomujeme si zároveň globální rozměr a hrozby klimatické krize.

 

Je zřejmé, že nelze pečovat o naše přírodní bohatství a zdravé životní prostředí, vkládat do péče o ně množství dobrovolnické práce a zároveň přehlížet zásadní problémy, které mají na udržitelnost životního prostředí silně negativní vliv nejen u nás, ale zejména celoplanetárně. Chápeme proto a podporujeme snahy středoškolských studentů tímto způsobem bojovat o svou budoucnost. I brontosauří pečlivá pomoc ekosystémům a přírodě je ohrožena změnami klimatu a my nechceme, aby práce tisíců dobrovolníků vyšla vniveč kvůli nečinnosti společnosti a politiků, kteří nenaslouchají vědě.

 

Mladí lidé byli vždy hybateli pozitivních změn a nebáli se pojmenovat problémy doby. Hnutí Brontosaurus už od svého vzniku vždy podporovalo aktivity a zájem mladých lidí o své okolí, životní prostředí a globální problémy. Vzhledem k dostupným vědeckým poznatkům o klimatické změně a jejích důsledcích věříme, že středoškolští studenti skrze nenásilné protesty a stávky oprávněně vyjadřují opodstatněnou obavu z budoucnosti a požadují větší pozornost a snahu o řešení globálních problémů. Mladí lidé mají plné právo hodnotit, jak se předchozí generace o Zemi staraly a v jakém stavu ji přebírají. Že dospěli až k opuštění školních lavic, nedává předchozím generacím příliš dobré vysvědčení.

 

Greta Thunberg, švédská dívka, která začala bojovat sama z vlastního přesvědčení a dokázala tím mobilizovat desetitisíce studujících po celém světě, dokazuje, že aktivní zájem jednotlivců je pro lepší životní prostředí a svět zásadní a má velkou sílu. Hnutí Brontosaurus na svých dobrovolnických akcích také motivuje mladé lidi, aby se mimo přímou pomoc přírodě zasazovali i o zmírňování klimatické změny a dalších globálních problémů ve svých osobních životech i skrze občanské aktivity a toto úsilí chce ještě zvýšit. Téma klimatické krize jen tak nezmizí a mladí lidé mají právo být vyslyšeni.

 

Kontakt:

Martin Rexa, e-mail: akce-priroda@brontosaurus.cz, tel. 732 323 821

Dalimil Toman, e-mail: dalimil.toman@brontosaurus.cz

Kristina Studená, e-mail: predsedkyne@brontosaurus.cz