Environmentální výukové programy Hnutí Brontosaurus ve škole i v terénu

Hnutí Brontosaurus jakožto organizace dlouhodobě oslovující středoškolskou mládež prostřednictvím osvětových environmentálních výukových programů a zároveň pracující s mnoha mladými dobrovolníky v přírodě a pro přírodu přináší v roce 2017 pestrou nabídku programů pro středoškoláky.

 

Dobrovolnictví v oblasti ochrany přírody a krajiny se jako červená nit táhne všemi programy, ať už terénními či těmi školními. Vlajkovými loděmi v tomto ohledu jsou školní programy Dobrovolnictví je IN a terénní program Být dobrovolníkem. V programu Stromy pro život studenti navíc zjišťují, co všechno zmůžou stromy a keře ve městě a proč a jak se snažit o to, aby zeleň z měst nemizela. Další z nabízených programů pak seznamuje studenty s biodiverzitou v lokálním i globálním měřítku a poskytuje jednoduché, a přitom účinné tipy, jak přispět k jejímu zachování.

V letošním roce bude realizováno více než 30 těchto programů po celé ČR. Programy jsou sestavené speciálně pro středoškoláky, a to jak ve všeobecném, tak i odborném vzdělávání.

  asdf