Příroda v Akci!

Program Hnutí Brontoaurus Akce příroda připravil i v roce 2017 řadu zajímavých dobrovolnických aktivit. V plném proudu jsou jarní víkendovky, ale chystá se mnoho zajímavého i v průběhu léta a podzimu.

 

U příležitosti Dne Země se několik desítek dobrovolníků zapojilo do údržby a zvelebování městské louky Pivovárka v Mníšku pod Brdy tak, aby louka sloužila opět svému účelu a do města se vrátil život na souši i ve vodě.

Již za pár dní budou dobrovolníci na mikulčických Valech bojovat Za život hmyzu! Povede-li Vaše první prázdninová cesta do Velkomoravských Mikulčic, možná se tam s nimi potkáte. Poznáte je podle ručních kos a hrábí a můžete s nimi podebatovat nad významem ruční ostrůvkové seči v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině.

Na podzim pak můžete přidat k dobrovolníkům na dvou lokalitách na Chrudimsku při péči o tůně a částečně podmáčené louky. I díky vám se tak může do těchto míst postupně vracet třeba rosničky nebo čolci.

Všechny informace o akcích v programu Akce příroda najdete na www.brontosaurus.cz, nebo na facebooku https://www.facebook.com/akce.priroda/.

Projekt podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Logo MZP