Metoda CLIL v osvětových dobrovolnických programech Hnutí Brontosaurus

Učit se jazyk a zároveň třeba biologii? Díky metodě CLIL (Content and Language Integrated Learning) stále častější, i když pořád inovativní způsob výuky na středních školách. Metoda má mnoho podob od využívání cizojazyčných videí až po vedení celé výuky v cizím jazyce.

 

Hnutí Brontosaurus jakožto organizace dlouhodobě oslovující středoškolskou mládež prostřednictvím osvětových environmentálních výukových programů a zároveň pracující s mnoha zahraničními dobrovolníky se rozhodla propojit tyto dvě oblasti a vytvořit zcela unikátní osvětový program pro střední školy s názvem Volunteer is IN a Volunteer goes out. Hlavním tématem programů je dobrovolnictví v oblasti péče o přírodu a krajinu, zároveň je program nebo jeho části veden v angličtině, čímž rozvíjí jazykové kompetence studentů. Integrace cizího jazyka do výuky je přitom zcela přirozená zejména vzhledem k tomu, že asistent lektora je cizinec a se studenty aktivně komunikuje.

Tyto programy vytvořené v první polovině roku 2017 budou během podzimu dále pilotně ověřovány tak, aby na konci roku byla k dispozici unikátní metodika pro vedení EVP ve třídách i v terénu.

Projekt podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Logo MZP