TZ: Brontosauři vyvěsili desítky budek pro ptactvo

Pomoci ohroženému ptactvu vyrazili druhý březnový víkend mladí dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus do lesů kolem Mikulčic a Moravské Nové Vsi. Ve více než šedesáti nově vyvěšených budkách budou moci zahnízdit ptáci různých druhů.

V několika typech budek budou mít hnízda např. například sýkory, brhlíci, šoupálci, strakapoudi, holuby doupňáci či sovy. „Vyvěšování budek, tak trochu kompenzuje zásahy člověka do přírodního prostředí lesa.“ říká jeden z organizátorů Jan Pavka. „V hospodářsky využívaném lese, který kolem Moravy pod Hodonínem převládá, chybí staré doupné stromy. A právě v nich si dříve ptáci nacházeli dutiny ke kladení vajíček“ dodává.

Nedostatek vhodných míst pro vyvedení mláďat, tak výrazně ohrožuje populace zdejších ptáků. Úbytek ptactva pak v provázaném ekosystému lesa způsobuje další problémy.

Brontosauři nevyvěšovali v luhu budky poprvé. „Budky jsme začali vyvěšovat už dvanácti lety lety. Od té doby doplňujeme další, ale také je každoročně monitorujeme, opravujeme a čistíme od parazitů, kteří by ohrožovali mláďata.“ říká Jan Pavka. V tomto i v dalších projektech na ochranu přírody hodlají Brontosauři pokračovat i v dalších letech.

Po letošním velkém vyvěšování se v lužních lesích na Podluží budou ochránci přírody starat už o více než 250 budek. Obsazeno je jich každoročně zhruba osmdesát procent.

Tentokrát s vyvěšováním přijeli pomoci dobrovolníci až z brněnského brontosauřího článku Orchis. „Na péči o ptactvo v lesích i v obcích se běžně podílejí, jak dospělí dobrovolníci, tak studenti a děti z místních brontosauřích dětských oddílů.“ říká předseda Hnutí Brontosaurus Podluží Dalimil Toman. „Velmi povzbudivé je, že tentokrát vyvěšování podpořilo také množství dárců ze široké veřejnosti, kteří přispěli na výrobu budek v rámci kampaně Dárky přírodě nebo prostřednictvím nákupu benefičního lesního kalendáře.“ dodává Toman.