Ústředí

Lidé z kanceláře Hnutí Brontosaurus se spolu s dobrovolníky starají o chod organizace, zázemí jednotlivých programů a její fungování jako celku. Poskytují také informace veřejnosti a zájemcům o činnost hnutí.
 
 
Stopy v lese