Regionální centra

Regionální centra Hnutí Brontosaurus se, jak už z názvu vyplývá, věnují převážně projektům a aktivitám v daném regionu. Podporují činnost základních článků působících v jejich blízkosti, nejsou jim však nijak nadřízena. V současnoti máme regionální centra v Jesenících a na Podluží.
 
 
Gingo 1