Setkání v Josefovském údolí - pro veřejnost Program

27-27.5.2017 Sraz: 10:00

Velká akce pro veřejnost od 10.00 do 17.00 hod.

Velká akce pro veřejnost konaná již několik let. Bližší info do konce února. Blíže viz.předešlé ročníky.


Druh: Akce pro veřejnost (velká)
Místo: Švýcárna
Věk: od 0 do 150 let
Pořádající ZČ nebo klub: ZČ HB Modrý kámen
Účastnický poplatek (Kč): 0
Telefon: 603375481
Email: modry.kamen@centrum.cz

Najdi svou akci