Kurz Péče o přírodní lokality Program Vzdělávání

3-4.11.2018

Naše příroda a krajina není v dobrém, harmonickém stavu a trpí tím i její obyvatelé. Jak můžeme jako jednotlivci či skupiny (oddíl, komunita...) konkrétní prací pomoci?

Praktické a účinné způsoby pomoci, zkušení odborníci, pestrost témat! Přihlaste se na vzdělávací víkendový kurz Hnutí Brontosaurus! :)

Předpokládaný program (o případných změnách budeme informovat):
Předpokládaný program (o případných změnách budeme informovat):
1) Brouci - jsou brouci v ohrožení? jak jim můžeme pomoci? Jaká různá opatření fungují? Jak je provést? - Mgr. Jiří Procházka, Ph.D.(entomolog, Ústav botaniky a zoologie MU)
2) Stromy a zeleň v krajině a obcích - jak se zapojit do péče o zeleň v obcích a městech? Jak stromy a aleje bránit? Jak komunikovat s obcí? - RNDr. Irena Vágnerová (dendroložka, Regionální pracoviště Agentury pro ochranu přírody ČR Olomoucko)
3) Invazní druhy, nálety - Proč jsou problémem? Jak se s nimi efektivně vypořádat? Jak zabránit jejich šíření? - Mgr. Michal Juříček (předseda spolku pro ochranu přírody v Moravském Krasu a okolí OKRAS)
4) Voda - proč naše krajina trpí suchem? Jak můžeme konkrétně pomoci krajině a zádrži vody v ní? Jak jinak můžeme o vodní zdroje pečovat? - Dr. Ing. Petr Marada (Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Mendelova Univerzita; zemědělec a realizátor mokřadů a tůní a dalších krajinných opatření)
5) Ptáci - jak můžu pomáhat jinak než věšením budek? Jaká další opatření ptákům pomáhají? - Mgr. Martin Černý (ornitolog, zoologické oddělení Moravského zemského muzea)
Po akci (neděle odpoledne) také možnost procházky a terénní ukázky péče o ptačí budky v jednom z brněnských parků.

Cena:
pro členy HB: 100 Kč
pro nečleny: 150 Kč
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení, sobotní oběd a večeře, nedělní snídaně. Strava veganská.

Pro přespolní je možnost přespání na vlastních karimatkách a ve spacácích.


Druh: Vzdělávací
Místo: Brno, Hvězdová 10
Věk: od 16 do 99 let
Pořádající ZČ nebo klub: HB
Účastnický poplatek (Kč): 100 (HB)/150
Přihlášení a kontakt: Eva Pavlíková
Telefon: 603554852
Email: vzdelavani@brontosaurus.cz

Přihláška na akci

Najdi svou akci