Duhové střípky pokračují druhým zadáním!

Máme tady druhé zadání Duhových střípků!  Duhové střípky jsou environmentální soutěž, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus nejen pro své dětské oddíly. Ještě stále se svým oddílem do této soutěže můžete zapojit. Více o soutěži a aktuální zadání naleznete na stránkách http://brdo.brontosaurus.cz/node/42
 
Co je cílem Duhových střípků?
Hlavním cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti environmentální výchovy a to v takové formě, aby je mohly lehce využít ve svém dosavadním programu. Zapojit se může každý dětský kolektiv.
Sdílet na signálech