Duhové střípky jsou dospělé!

Duhové střípky jsou environmentální soutěž, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus nejen pro své dětské oddíl. Již 18. ročník této soutěže odstartoval 24. 9. 2018. Tento ekovýchovný program Brontosauřích dětských oddílu je otevřen všem oddílům a kroužkům. Duhové střípky se hravě a zábavně snaží přiblížit téma ochrany přírody dětem a také vedoucím. Duhové střípky svým soutěžním charakterem motivují děti k poznání i k praktickému řešení problematiky ochrany životního prostředí.

 

Co je cílem Duhových střípků?

Hlavním cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti environmentální výchovy a to v takové formě, aby je mohly lehce využít ve svém dosavadním programu. Zapojit se může každý dětský kolektiv.

Téma letošních Duhových střípků,

Letos se děti a vedoucí opět pustí do zapeklitých přírodovědných úkolů. Pomocí jednoduchých a hravých pokusů ukážeme přírodu ze všech jejich stran, probádáme potoky, lesy a louky. 18. ročník Duhových střípku tentokrát nese titul Střípky přírody kolem nás. Každé téma bude rozděleno na část pro starší a mladší. Pro obě skupiny jsme připravily kontinuální úkoly. Starší budou mít za úkol, vymyslet si svůj vlastní projekt. Například vyvěšení budek, sázení stromů, vysázení květin, vyvěšení obrázků na zastávku, ekologická stopa potravin, které jíme, mapování popelnic, černých skládek. Mladší si budou průběžně tvořit svůj Duhový deník. V každém zpravodaji dostanou několik stránek s tipem na aktivity, stejně tak jako starší, kteří budou dostávat podněty, jak mohou pracovat na projektu. Zároveň bude v každém čísle prostor pro starší a mladší dohromady, ekohry a námět na společnou aktivitu.

Zaujala vás naše soutěž?

Soutěž je otevřená všem dětským kolektivům. Prvotní materiály naleznete na webových stránkách brdo.brontosaurus.cz, veškeré info na http://brdo.brontosaurus.cz/node/42.

Stačí vyplnit přihlášku a splnit první úkol, pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Sdílet na signálech