Pařížov, Mníšek pod brdy, Mikulčice... i tam letos opět pomáháme

Hnutí Brotnosaurus se i v roce 2017 zapojuje do péče o cenné přírodní lokality v ČR. Na 2 lokalitách poblíž Pařížova ve východních Čechách bude prováděno tradiční kosení louky, čištění tůní obývaných chráněnými druhy obojživelníků a další práce. V centru Mníšku pod Brdy bude zahájena obnova ekologické funkce podmáčené louky, která je součástí biokoridoru. V lokalitě Mikulčice-Valy se chystáme na ruční kosení části rozlehlých luk tak, aby tu mohl být dokončen vývoj některých druhů hmyzu.

 

Péče o vybrané lokality bude realizována s využitím dobrovolnické práce a zapojením veřejnosti – především mladých lidí. Informace o akcích na jednotlivých lokalitách, termínech a programu najdete v kalendáři akcí.

Těšíme se na setkání!

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Logo MZP

Sdílet na signálech