Rozjíždíme Volunteering for Nature - inovativní výukové programy pro studenty středních škol

Hlavní ideou projektu je představit studentům středních škol prostřednictvím výukových programů význam dobrovolnictví v oblasti péče o přírodu a krajinu, poukázat na jeho přínos pro životní prostředí i pro samotné dobrovolníky a motivovat je k osobní aktivitě ve prospěch životního prostředí zejména na lokální úrovni.

 

 

V rámci projektu bude připravena metodika pro dva výukové programy, které je možné realizovat samostatně, nebo jako na sebe navazující aktivity. Jeden výukový program je určen pro realizaci ve třídách, druhý je terénní - zaměřený na lokalitu studentům blízkou. Výukové programy jsou určeny pro studenty středních škol a využívají metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning) - programy realizované z větší části v angličtině. Připravené výukové programy budou pilotně ověřeny a metodika bude dle výsledků pilotáže upravena tak, aby bylo možné ji dále využívat. Celkem proběhne 10 pilotních realizací programu ve třídách a 3 pilotní terénní programy.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
 
Logo MZP
Sdílet na signálech