Postoj Hnutí Brontosaurus k aktuální společenské situaci týkající se lidí přicházejících do Evropy

Téma lidí přicházejících do Evropy, které v posledních měsících významně rezonuje nejen v české společnosti, zdánlivě s praktickou činností Hnutí Brontosaurus nesouvisí. Je to nicméně téma, které se úzce dotýká hodnot, které Hnutí Brontosaurus zastává a tudíž považujeme za důležité k němu zaujmout stanovisko.
 
 
 

Je-li jedním z cílů Hnutí Brontosaurus zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat jejich řešení, tak je naší povinností na jedné straně vyzvat naše členy, příznivce i účastníky veřejné debaty k tomu, aby nezůstávali k problémům lhostejní, a na straně druhé se vymezit k často vyhrocené diskuzi.

 

Šíření strachu, nenávisti, lživých informací, předkládání emociálně zkreslených interpretací nebo neustálé obviňování k ničemu pozitivnímu nevede a pouze polarizuje společnost. Pouze věcný přístup, naslouchání všem stranám a kritické přijímání informací mohou přispět ke společnému hledání řešení. Věcný a kritický postup je jistě také třeba při prověření žádostí o azyl ze strany úřadů České republiky. Rozumíme obavám veřejnosti a jsme si vědomi toho, že těžko dohlédneme všechny příčiny i důsledky uprchlické krize.

 

Zároveň jsme přesvědčeni o nezpochybnitelnosti a neodiskutovatelnosti potřeby pomoci lidem, kteří prchají před válečnými konflikty či násilím fanatických extrémistů, z míst, kde je ohrožen jejich život nebo svoboda.

 

Hnutí Brontosaurus vždy projevovalo zájem o kvalitu života v České republice, dlouhodobě pečujeme o naše přírodní i kulturní dědictví a záleží nám na něm. Domníváme se, že právě aktivní přístup ke světu kolem, zdravé sebevědomí společnosti i každého z nás mohou být správnou odpovědí na krizi, která je motivována především strachem. Umění spolupracovat a přijímat různé názory i postoje, stejně jako schopnost pomoci těm, kteří to potřebují, jsou hodnoty, které bychom měli zastávat bez ohledu na politickou či národnostní příslušnost.

 

Přestože neumíme a nemůžeme řešit složitý globální problém, můžeme přispět drobnou pomocí tam, kde je to vhodné, zájmem o konkrétní osudy a konečně vždy i kultivací diskuse. Stejně jako naše drobná péče o přírodu či památky může být i takovýto přístup přínosem ke komplexním a z dlouhodobého hlediska udržitelným řešením.

 

Namísto neustálého roztáčení spirály nenávisti je třeba rozvíjet zmíněné kvality současně s otevřeným a kritickým myšlením, neboť mohou být významným příkladem mladé generaci i cestou k zachování hodnot, kterých si u nás ceníme.

 

Stanovisko schválil Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus.

 

V Brně dne 22. 10. 2015

 

Lukáš Linha, předseda Hnutí Brontosaurus

Michal Švarný, místopředseda Hnutí Brontosaurus

Kristina Studená, členka výkonného výboru Hnutí Brontosaurus

Martina Pavelková, členka výkonného výboru Hnutí Brontosaurus

Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus

 

Sdílet na signálech