Hnutí Brontosaurus získalo titul Organizace uznaná MŠMT

Jsme jednou z 13 neziskovek, kterým ministerstvo školství udělilo titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží na léta 2016 - 2020. Získali jsme jej díky práci všech brontosaurů, kteří každoročně uspořádají stovky smysluplných akcí. Uznání by nám mělo zajistit lepší dlouhodobější financování našich projektů a pomoci udělat více pro přírodu, památky i lidi.
Sdílet na signálech