Dalajláma požehnal Brontosaurům

V pátek 4. 7. získali zástupci Hnutí Brontosaurus požehnání od Jeho Svatosti 14. dalajlámy k otevření nového školního internátu a tříd ve škole Spring Dales Public School ležící v Malém Tibetu (vesnice Mulbekh).
 
Nové školní budovy jsou ekologické stavby energeticky závislé pouze na solení energii, umožní vzdělání 200 dětem a jejich stavba byla v průběhu posledních dvou let Brontosaury a Dalajlámou financována.

Škola ve vesnici Mulbekh byla založena v roce 1992 obyvateli z vesnice Mulbekhu, aby zajistila dobré vzdělání dětem v jejich rodném prostředí. V roce 2008 nastoupil do školy nový ředitel se jménem Norboo, který se jako první začal obracet k zahraničním neziskovým organizacím k zajištění rozvoje školy. Brontosauři v Himálajích pomohli řediteli vypracovat komplexní rozvojový plán tamní školy, který má za cíl v průb! ěhu let 2011 a 2021 rozšířit školní prostory a zkvalitnit vzdělávání. Brontosauři v Himálajích podporují rozvoj školy finanční prostředky (doposud 3,6 mil Kč), zajišťují odborníky pro plánování a realizaci školního rozvoje (desítka odborníků) a zajišťují finanční pomoc od českých dobrovolníků.

14. Dalajláma poprvé navštívil školu ve vesnici Mulbekh v létě v roce 2010. Na audienci v červenci 2011 v indické Dharamsale představili 14. Dalajlámovi zástupci Brontosaurů v Himálajích a školy Spring Dales Public School plán rozvoje tamní školy a Dalajláma se jej rozhodl pravidelně finančně podporovat (doposud přispěl 3,4 mil Kč). Na podzim roku 2011 předal Václav Havel poděkování 14. Dalajlámovi za jeho rozhodnutí podporovat školu v Mulbekhu. Na audienci v červenci 2012 sdělil 14. Dalajláma dobrovolníkům organizace Brontosauři v Himálajích, že si velmi vážil našeho prezidenta Václava Havla a že cítí jako svou povinnost usilovat o přežité jeho odkazu a že je velmi rád, že mu v tom Brontosauři pomáhají svou nezištnou pomocí obyvatelům vesnice Mulbekh.

Malý Tibet je posledním místem na světě, kde zůstává tibetská kultura nepotlačena, a proto je Malý Tibet pro Tibeťany velmi významný. V Mulbecké škole dbají na zachování tradičních tibetských kulturních hodnot a tradic a proto je pro 14. dalajlámu důležité, aby škola v Mulbekhu dobře prosperovala a rozhodl se ji financovat.

Další informace o činnosti Brontosaurů v Himalájích najdete zde.

Sdílet na signálech