Brontosauři ze SEVERU otevřeli barokní faru v Maršově

První návštěvníky v sobotu přivítala opravená fara v Horním Maršově. Brontosauři ze základního článku SEVER Rýchory ji po náročné rekonstrukci přeměnili v ekocentrum Dotek.

 

 

 

 

Slavnostní odpoledne zahájil ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER Jiří Kulich. Popřál novému ekocentru pevné zdraví a dlouhý život. Přidaly se k němu i čtyři vážené sudičky. První byl projektant stavby Miloslav Klimeš, druhou maršovský starosta Pavel Mrázek, třetí autor technologického řešení fary Jan Tywoniak a čtvrtou Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP, která při dlouhodobé rekonstrukci spolupracovala.  

Marsov1


Hosté sobotní slavnosti byli svědky mnoha unikátních příběhů. Nejdříve jim mladí hudebníci zahráli autorské skladby hraběte Aichelburga, které zrekonstruovali z dochovaných notových zápisů. Poté zažili speciální prohlídku „Farou křížem krážem“. Po výtečném rautu následoval koncert krkonošských písní v přednesu maršovského spolku Berthold a jedinečné divadelní představení o historii fary a osudech místních farářů.

Po mnohaleté přípravě bude Ekocentrum Dotek sloužit především ke vzdělávacím aktivitám v oblasti ekologické výchovy, tedy poskytovat zázemí pro dlouholetou činnost již existujícího ekocentra SEVER. Bude sloužit i jako společenské a kulturní centrum Horního Maršova a v neposlední řadě i jako cíl turistů.

Více o práci brontosaurů v Krkonoších na www.sever.ekologickavychova.cz

 

Líbí se vám práce Hnutí Brontosaurus? Podpořte ji!

Sdílet na signálech